Justyna Trela – Michałkiewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie 

Justyna Trela- Michałkiewicz

ul. Bolesława Limanowskiego 26/2

30-534 Kraków 
tel: +48 12 267 61 07, +48 608 065 327

e mail: krakow.trela-michalkiewicz@komornik.pl 

Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek: dzień wewnętrzny

Przyjęcia interesantów we wtorki 9:00-14:00 

Bank: Deutsche Bank PBC S.A. 

Nr konta : 31 1910 1048 2116 0164 4624 0001