Justyna Trela – Michałkiewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie 

Justyna Trela- Michałkiewicz

ul. Bolesława Limanowskiego 26/2

30-534 Kraków 
tel: +48 12 267 61 07, +48 608 065 327

e mail: krakow.trela-michalkiewicz@komornik.pl 

Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek: dzień wewnętrzny

Przyjęcia interesantów we wtorki 9:00-14:00 

Bank: Deutsche Bank PBC S.A. 

Nr konta : 31 1910 1048 2116 0164 4624 0001

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz poprzez e-mail można uzyskać jedynie bardzo ogólnikowe informacje na temat prowadzonego postępowania. Kontaktując się z kancelarią należy zawsze podać sygnaturę akt komorniczych oraz nazwę dłużnika.

 

UWAGA ! ! !

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19 rekomendowaną

przez Prezesa Rady Ministrów

INFORMUJE

  1. pisma kierowane do Kancelarii przyjmowane będą jedynie drogą korespondencyjną (POCZTA POLSKA) bez doręczeń bezpośrednich;
  2. wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii 31191010482116016446240001Santander Consumer Bank;
  3. interesanci w sprawach pilnych będą przyjmowani po uprzednim umówieniu telefonicznym
  4. kontakt możliwy jedynie drogą e-mailową lub telefoniczną:- email: krakow.trela-michalkiewicz@komornik.pl

    – tel:  12 267 61 07