Justyna Trela – Michałkiewicz

Rodo

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Justyna Trela-Michałkiewicz informuje, że funkcję Inspektora Danych Osobowych w tut. Kancelarii pełni: Roman Kwieciński e-mail: iod.krakow.015@komornik.pl
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.